Sport- en gezondheidscentrum

Acties

Spelregels loterij december 2021

  • Alleen betalende leden kunnen deelnemen en kunnen slechts 1 maal meedoen.
  • Bij een gezinsabonnement kunnen alle leden van dat abonnement deelnemen.
  • Alle gegevens dienen op de deelname kaart te worden ingevuld, indien dit niet is gebeurt wordt deelname uitgesloten.
  • De gewonnen prijs kan niet worden omgewisseld voor geld of in een tegoed.

 

Spelregels Bring a Friend aktie december-januari 2021

  • Een prijs wordt alleen overhandigd als het bestaande lid persoonlijk aanwezig is bij inschrijving van het nieuwe lid.
  • Een nieuw lid kan ook deelnemen aan de actie.
  • Per abonnement wordt er slechts 1 prijs overhandigd bij het aanbrengen van een nieuw lid.
  • Mocht een nieuw lid, die door jou is aangebracht, ingebreke blijven bij het betalen van de contributie, dan wordt de waarde van het cadeau, die door ons aan jou gegeven is als beloning voor het aanbrengen van het “nieuwe” lid, helaas in rekening gebracht.
  • Degene die de meeste leden aanbrengt ontvangt een beloning van € 500,00, het minimumaantal aangebrachte leden dient 3 of meer te zijn. Bij gelijk aantal aanmeldingen zal er geloot gaan worden tussen de aanbrengers.